Az MVM Zrt. antikorrupciós irányítási rendszere

Az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MVM Zrt.) vezetése az általa irányított nemzeti tulajdonú energetikai társaságcsoport tevékenységének minden területén elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben. Kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját, határozott lépéseket tesz annak megelőzése és megakadályozása érdekében, ezért MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási rendszerek szabvány szerint működő irányítási rendszert (továbbiakban: „Antikorrupciós Irányítási Rendszer”) alakít ki, tart fenn és fejleszt.


Az MVM Zrt. Antikorrupciós Politikája


Az MVM Csoport meghatározó szereplője a magyar és regionális energiarendszernek, sikeres és versenyképes tevékenységével fontos szerepet vállal az ország és a régió energiastratégiai céljainak megvalósításában, valamint szakmai felkészültségével nagymértékben hozzájárul Magyarország és Közép-Kelet-Európa ellátásbiztonságához. 


Az MVM Zrt. alapvető feladata az MVM Csoport társaságainak stratégiai irányítása és ellenőrzése, kiemelt szerepe kiemelt felelősséggel is jár, többek között a korrupció elleni küzdelem terén is.


Az MVM Zrt. elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben, ezért kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját, határozott lépéseket tesz annak megelőzése és megakadályozása érdekében, ezért MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási rendszerek szabvány szerint működő irányítási rendszert (továbbiakban: „Antikorrupciós Irányítási Rendszer”) alakít ki, tart fenn és fejleszt. 


Ezért az MVM Zrt. vezetése

megköveteli a korrupcióellenes jogszabályoknak és belső szabályozóknak való maradéktalan megfelelést; 

rendszeresen felülvizsgálja a szervezetben és a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti folyamataiban a korrupció kockázatát valamennyi korrupciós formára kiterjedően;

évente antikorrupciós célokat tűz ki, vizsgál felül, melyek elérése érdekében intézkedéseket hajt végre;

elkötelezett az Antikorrupciós Irányítási Rendszer követelményeinek teljesítéséért;

ösztönzi a jóhiszemű, illetve megalapozottan felmerülő aggályok bizalmas, megtorlástól való félelem nélküli kifejezését;

kommunikálja az Antikorrupciós Politikát a szervezeten belül és kívül is;

biztosítja az Antikorrupciós Irányítási Rendszer követelményeinek beépülését a szervezeti folyamatokba;

támogatja az antikorrupciós szervezeti kultúra kialakítását;

elkötelezett az Antikorrupciós Irányítási Rendszer folyamatos fejlesztése iránt.


A fentiek szellemében az MVM Zrt. vezetése lehetővé teszi és ösztönzi a korrupció kísérletének vagy gyanújának, illetve az Antikorrupciós Politika és az Antikorrupciós Irányítási Rendszer bármely megsértésének vagy hiányosságának jóhiszemű, illetve észszerű meggyőződésen alapuló (közvetlen vagy megfelelő harmadik félen keresztüli) – akár anonim módon történő – bejelentését a compliance@mvm.hu e-mail címen.


Az Antikorrupciós Irányítási Rendszer működtetéséért felelősséggel és hatáskörrel az MVM Zrt. központi compliance funkcionális területe rendelkezik, amely MVM Zrt. társasági- és MVM Csoport szintű compliance tevékenységet lát el.  Feladatainak végrehajtása során függetlenül jár el, tanácsadást és iránymutatást nyújt az Antikorrupciós Irányítási Rendszerrel kapcsolatban és a korrupcióval kapcsolatos kérdésekben. Felméri és szükség szerint vizsgálja a bejelentett, feltárt vagy megalapozottan gyanítható korrupciós eseményeket, valamint az Antikorrupciós Politika és az Antikorrupciós Irányítási Rendszer bármely megsértését. 


Az MVM Zrt. tartózkodik attól, hogy üzleti kapcsolatot létesítsen vagy tartson fenn olyan harmadik féllel, aki nem tartja be az Antikorrupciós Politikában foglaltakat.  


Budapest, 2022. május 20.Dr. Cseh Tamás Zoltán

vezető jogtanácsos és compliance vezető

Dr. Czepek Gábor

elnök-vezérigazgató