Környezetvédelem
Az MVM Zrt. környezeti politikája
Az MVM Zrt. alapvető feladata az MVM Csoport társaságainak stratégiai irányítása és ellenőrzése. Az MVM Zrt. hatékony, stratégiájával egybehangolt döntési rendszerének szerves részét képező, tanúsított környezetközpontú irányítási rendszert működtet.

Az MVM Zrt. vezetésének meggyőződése, hogy a környezeti politikájában megfogalmazott célok teljesítésével a társaság hozzájárul környezetünk állapotának javulásához a társaság gazdasági eredményességének fokozása mellett.

A fentiek teljesítése érdekében az MVM Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy:

 

 • támogatja az MVM Csoport társaságainál a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését, valamint fejlesztését;
 • eleget tesz a hazai és EU-s jogszabályokban rögzített környezetvédelmi követelményeknek, valamint törekszik a jövőben várható környezetvédelmi elvárások teljesítésére;
 • a tevékenysége során fel- és elhasznált anyagok, eszközök kezelését a környezetvédelmi szabályozások maximális figyelembevételével végzi;
 • új technológiák, módszerek bevezetésével, a meglévők folyamatos optimalizálásával, fejlesztésével, az elavultak folyamatos kivezetésével, illetve környezetvédelmi teljesítményének folyamatos növelésével törekszik az energiahatékonyságra, az erőforrások optimális felhasználására, valamint a környezet terhelésének mérséklésére, alacsony szinten tartására;
 • tevékenységei és beruházásai során a rendelkezésre álló leginkább környezetbarát technológiákat alkalmazza, törekszik az elvárt szinttől elmaradó technológiák fejlesztésére, az „elérhető legjobb technikák” (Best Available Techniques, vagyis BAT-ok) alkalmazásával megfelelve a jogszabályi rendelkezéseknek;
 • a normál működéssel felhagyott telephelyek rekultivációja és újrahasznosítása során a legnagyobb gondossággal jár el;
 • törekszik a környezetkímélő, karbonsemleges, alternatív technológiák és eljárások széleskörű elterjesztésére, a magas karbonkibocsátású technológiák kiváltására, valamint az energiahatékony és környezettudatos energiafelhasználási módszerek megismertetésére;
 • rendszeres tájékoztatással, képzésekkel, programokkal, valamint tapasztalatcsere lehetőségek biztosításával fokozza munkatársai szakmai felkészültségét, a környezetvédelem és a fenntartható gazdaság iránti elkötelezettségét;
 • kapcsolatot tart a szabályozó és ellenőrző hatóságokkal, nemzetközi és hazai környezetvédelmi szervezetekkel, egyéb érdekelt felekkel; kiemelt figyelmet fordítva az adat- és információszolgáltatási kötelezettségek megfelelő teljesítésére;
 • támogatja – a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett – a tevékenységéhez kapcsolódó, a környezetvédelem és a fenntartható gazdaság céljait szolgáló kutatási és fejlesztési tevékenységeket;
 • környezetvédelmi teljesítményéről, környezeti hatásairól a nyilvánosságot a honlapján elérhető Integrált Jelentés formájában rendszeresen tájékoztatja.

Az MVM Zrt. rendszeresen felülvizsgálja környezeti politikájának való megfelelését, az értékelések alapján folyamatosan törekszik a fejlesztésre, és hozzáférhetővé teszi környezeti politikáját.

Budapest, 2020. június 30.

Kóbor György
elnök-vezérigazgató