Nukleáris biztonsági politika
Az MVM Zrt. nukleáris biztonsági politikája

ALAPELVEK


  • Az MVM Zrt., a hazai villamosenergia-ipar meghatározó szereplője, az MVM Csoport holdingközpontja és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. egyedüli tulajdonosa, elsődleges prioritása a biztonság, az emberi egészség és a környezet megóvása, amely első számú szempont a villamosenergia-termelés és a gazdasági elvárások megfogalmazása során.

  • Az MVM Zrt. elkötelezett abban, hogy tulajdonosi felelősségéből eredően és jogszabályi kötelezettségéből adódóan biztosítsa az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint nukleáris létesítmény számára a nukleáris biztonság és a nukleáris védettség minél magasabb szintű elérését, a nukleáris biztonsági célok teljesülését, azok következetes érvényesítését a működés minden területén.

  • Az MVM Zrt. vezetése folyamatosan törekszik a biztonság iránti elkötelezettség, a biztonsági kultúra fejlesztésére, és példamutatóan jár el annak érdekében, hogy a vállalati hierarchia minden szintjén minden munkavállaló felelősséget érezzen a nukleáris biztonsági célok teljesüléséért, munkájának minőségét ez a felelősségtudat határozza meg, kiterjesztve a tagvállalatokra és a szerződő partnerekre.

  • Az MVM Zrt. vezetése a nukleáris biztonsági törekvéseinek elérése érdekében hatékony vezetést és irányítást biztosít.

  • Az MVM Zrt. vezetése az átlátható működés biztosítása érdekében nyílt kommunikációt folytat.

Az MVM Zrt. vezetése deklarálja, hogy mindennemű tevékenysége során a Nukleáris Biztonsági Politikát önmagára nézve érvényesnek és kötelezőnek tartja, az abban foglaltakat alkalmazza.


Budapest, 2020. október 20.Kóbor György Kiss Csaba 
elnök-vezérigazgató műszaki vezérigazgató-helyettes


Az MVM Zrt Nukleáris Biztonsági Politikája